THAI FIGHT PHYSPORTS เป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างรูปแบบการต่อสู้แบบดั้งเดิมและการออกกำลังกายสมัยใหม่ เติมพลังและท้าทายตัวเองกับมวยไทยที่ยิมที่ทันสมัย มวยไทยไม่ได้เป็นเพียงการออกกำลังกายที่ดีเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้เพื่อป้องกันตัวเองได้อีกด้วย สร้างความสมบูรณ์แบบด้านสุขภาพทั้งภายในและภายนอกด้วยโปรแกรม THAI FIGHT ที่ออกแบบอย่างมีเอกลักษณ์