"นิรามัย" สปาพร้อมแช่น้ำสมุนไพรเพื่อความผ่อนคลายสูงสุดของคุณ การนวดหนึ่งเดียวในโลกที่ผสมผสานศิลปะการต่อสู้แบบไทยและวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าด้วยกัน เพื่อให้ร่างกายและจิตใจของคุณผ่อนคลายอย่างเต็มที่

"การแช่น้ำสมุนไพร" การอบอาบน้ำสมุนไพรเป็นภูมิป้ญญาไทยตั้งแต่สมัยโบราณ ช่วยทำให้ร่างกายผ่อนคลายความตึงเครียด จิตใจผ่องใส บำรุงผิวพรรณ กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต รวมทั้งสามารถรักษาโรคบางประเภทได้